Friday, November 7, 2008

Convert nrg to iso in linux

Windows XP дээр Nero гээд СД бичих зориулалттай програм байдгийг та бүхэн мэдэх байх. Nero нь image файлаа *.nrg гэсэн форматтаар үүсгэдэг. Уг image-ийг linux дээр эсвэл өөр сд бичигч программ дээр ашиглах хэрэг гарвал iso болгох шаардлагатай байдаг. Тэгүүл linux дээр өөрийн хэрэглэдэг хялбархаан хөрвүүлэх түүл санал болгъё. Энэ бол nrg2iso юм.
Суулгах: sudo apt-get install nrg2iso

Хэрэглэх: nrg2iso file1.nrg ./file1-2.iso

Ингээл болоо.